La Consellería de Industria acaba de convocar una nueva línea de subvenciones para la implantación de diversos sistemas de gestión.
Plazo de solicitud: 29/08/2016.

Referencia:

“ORDE do 1 de xullo do 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal nas pemes galegas, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016”